+38 (044) 500-40-30
+38 (050) 915-40-30

ТЕК-Євровєктранс

Ваші успішні логістичні рішення!

Термінологія на залізничному транспорті

Вантажі – продукція промисловості, сільського господарства, домашні речі та ін., які приймаються залізницею для перевезення.

Вантаж з плоскою опорою – вантажна одиниця, що має плоску опорну поверхню, опорну раму, балки абосанчата, ложементи, окремі опори, що виключають можливість їхнього перекочування.

Штабель – сукупність вантажних одиниць, що розміщуються одним або кількома ярусами по висоті. Ярус може складатись з однієї вантажної одиниці чи одного ряду вантажних одиниць, розміщених впритул одна до одної по ширині вагона.

Довгомірні вантажі – вантажі, які при розміщенні на одному вагоні виходять за межі однієї або обох кінцевих балок його рами більшніж на 400 мм.

Негабаритні вантажі – вантажі, при розміщенні яких на відкритому рухомому складі, що знаходиться на прямій горизонтальній ділянці шляху (при збігу в одній вертикальній площині подовжніх осей вагону і шляху) перевищуються контури габариту вантаження, або їх геометричні виноси в кривих за межі габариту вантаження перевищують геометричні виноси у відповідних кривих розрахункового вагону (розрахунковий вагон – вагон з довжиною рами 24 м і завдовжки бази 17 м). Геометричним винесенням вантажу або рухомого складу називається відхилення його від подовжньої вісі шляху в кривій без підвищення зовнішньої рейки при установці рухомого складу в кривій по хорді.

Великовагові вантажі – вантажі, у яких маса і довжина або навантаження на раму (підлога) вагону перевищують величини, що допускаються при перевезенні на універсальному рухомому складі, встановлені Технічними умовами розміщення і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах. Великовагові вантажі перевозяться на транспортерах.

Транспортний пакет – укрупнена вантажна одиниця, сформована з кількох вантажних одиниць, скріплених між собою за допомогою одноразових або багаторазових засобів пакетування. Засоби пакетування – пристосування, за допомогою яких формують пакет (піддони, касети, стропи, сітки, обв’язування, плівки та ін.).

Пачка – укрупнена вантажна одиниця з листового металу мірної довжини, що обв’язала металевою пакувальною стрічкою або дротом відповідно до стандартів.

Зв’язка – укрупнена вантажна одиниця, що сформована з сортового металу (пруток, куточок, ін. профілі), або сталевих труб діаметром до 219 мм включно, обв’язана металевою пакувальною стрічкою або дротом відповідно до стандартів.

Бухта – вантажна одиниця, сформована з дроту, стрічки, вузької смуги і ін., змотаної в моток і скріпленої за допомогою металевої пакувальної стрічки або дроту від розмотування.

Вантажний вагон – одиниця рухомого складу залізниць, колісний екіпаж відкритого або закритого типу, обладнаний усіма необхідними засобами для включення до складу потягу і призначений для перевезення вантажів. Розрізняють вантажні вагони універсальні (криті вагони, піввагони, платформи та ін.), придатні для перевезення вантажів широкої номенклатури, і спеціальні – для одного або декількох схожих вантажів.

Критий вагон – вантажний вагон для перевезення вантажів, що вимагають захисту від атмосферних дій і механічних ушкоджень.

Напіввагон – вантажний вагон відкритого типу, що використовується для перевезення насипних, навалювальних і штучних вантажів, що не вимагають захисту від атмосферних опадів.

Платформа – вантажний вагон відкритого типу, призначений для перевезення довгомірних, штучних і насипних вантажів, контейнерів та устаткування, що не вимагають захисту від атмосферних дій.

Спеціалізований вагон – вантажний вагон для перевезення певного вантажу або групи близьких за властивостями вантажів. До спеціалізованих вагонів відносяться: платформи для великовантажних контейнерів, вагони для перевезення легкових автомобілів, вагони бункерного типу, вагони-рефрижератори та ін.

Транспортер – спеціальний вантажний вагон, призначений для перевезення велико-габаритних і вагових вантажів, які за своїми розмірами або масою не можуть бути перевезені в інших вагонах.

Контейнер вантажний – одиниця транспортного устаткування багатооборотного використання, що має конструкцію, яка забезпечує збереження вантажів, що підлягають перевезенню одним або кількома видами транспорту. Контейнер вантажний обладнаний пристосуваннями для прискорення вантаження, вивантаження і перевантаження.

Технічні умови розміщення і кріплення вантажів (ТУ) – способи розміщення і кріплення вантажів, передбачені Технічними умовами розміщення і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах ЦМ-943, видані в 2003 р.

Ескіз розміщення і кріплення вантажу розробляється відповідно до вимог ТУ за відсутності в них схеми на конкретний тип вантажу.

Місцеві технічні умови розміщення і кріплення вантажів (МТУ) – способи розміщення і кріплення вантажів, не включені в ТУ, розроблені вантажовідправником і затверджені перевізником (залізницею) після проведення експериментальної перевірки.

Схеми розміщення і кріплення вантажів, непередбачені ТУ (НТУ) – способи розміщення і кріплення вантажів, непередбачені ТУ і МТУ, що розробляються вантажовідправником або за його завданням і затверджені перевізником (відділенням залізниці).

Схема (креслення) розміщення і кріплення вантажу – графічний документ із зображенням рухомого складу, розміщеного на ньому вантажу та елементів кріплення з наданням характеристик вантажу, усіх реквізитів кріплення і вагону. Є складовою частиною комплекту технічної документації МТУ і НТУ.

ТЗ (технічне завдання) на розробку способу розміщення і кріплення вантажу – документ, складений і затверджений замовником та погоджений з виконавцем, містить відомості про вантажовідправника, параметри вантажу (масу, розміри, ДСТУ, ТУ, паспорти та ін.), склад робіт, здійснюваних виконавцем для розробки способу розміщення і кріплення вантажу. При необхідності ТЗ доповнюється ескізами або кресленнями, фотографіями й іншими матеріалами, що використовувались при розробці і характеризують вантаж.

Комплект технічної документації (КТД) на спосіб розміщення і кріплення вантажів – набір документів, розроблених для МТУ іНТУ.

КТД МТУ містить:

 • описову частину з титульним аркушем;
 • схеми розміщення і кріплення вантажу;
 • схеми розміщення і кріплення використовуваних багатооборотних або інвентарних засобів кріплення при їх поверненні в порожньому стані;
 • розрахунково-пояснювальна записка.

При затвердженні МТУ надаються також і матеріали експериментальної перевірки розроблених МТУ:

 • акти випробувань на зіткнення;
 • акти випробувань (за рішенням комісії) потягів;
 • акти дослідних перевезень.

У КТД НТУ входять:

 • схема розміщення і кріплення вантажу;
 • схема розміщення і кріплення використовуваного багатооборотного або інвентарного засобу кріплення при його поверненні в порожньому стані;
 • розрахунково-пояснювальна записка;
 • акт узгодження і затвердження НТУ.

Габарит наближення будівель – граничний поперечний, перпендикулярний вісі шляху контур, всередину якого не повинні заходити ніякі частини споруд і пристроїв, а також матеріали, що лежать біля шляху, і устаткування, за винятком тих пристроїв, які безпосередньо взаємодіють з рухомим складом: вагонні уповільнювачі, контактний дріт. Виняток становлять лише ті пристрої, які безпосередньо взаємодіють з рухомим складом (вагонні уповільнювачі і підвагонні штовхачі в робочому стані, контактні дроти з деталями кріплення, частина гідравлічних колонок, що обертається, при наборі води та ін.), за умови, що розміщення цих пристроїв упросторі пов’язане з частинами рухомого складу, з якими вони можуть стикатися, і що вони не можуть викликати зіткнення з іншими елементами рухомого складу. Для шляхів, споруд і облаштувань загальної мережі залізниць і під’їзних шляхів від станції примикання до території промислових підприємств встановлений габарит наближення будівель З, для шляхів, споруд і пристроїв на території і між територіями заводів, фабрик, майстерень, депо, річкових і морських портів, вантажних дворів, складів і інших промислових підприємств, у тому числі підприємств Міністерства транспорту та інфраструктури – габарит наближення будівель.

Габарит рухомого складу – граничний поперечний (перпендикулярний вісі шляху) контур, в якому повинен поміщатися встановлений на прямому горизонтальному шляху як в порожньому, так і в навантаженому стані не лише новий рухомий склад, але і рухомий склад, що має максимальні нормовані допуски і знос (за винятком бічного нахилу на ресорах).

Габарит навантаження – граничний поперечний контур, перпендикулярний вісі шляху, в якому, не виходячи назовні, повинен поміщатися вантаж з урахуванням упаковки і кріплення на відкритому рухомому складі при знаходженні його на прямому горизонтальному шляху.

На залізницях країн СНД, Латвії, Литви й Естонії застосовуються наступні види габаритів вантаження:

 • основний – для усіх вантажів, що перевозяться залізничним транспортом;
 • пільговий – для вантажів, що розміщуються в межах навантажувальної довжини платформи або піввагона. Застосування пільгового габариту заборонене на ділянках: Хабаровськ-1-Амур, Кимкан-Богучан;
 • зональний – для лісових вантажів, завантажених за ТУ, МТУ і вантажів, що розміщуються на підставі дозволу ВАТ "РЖД". Зональний габарит не застосовується на ділянках Російських залізниць: Білоріченська-Туапсе-Веселе, Кримська-Новоросійськ, Тунельна-Новоросійськ, Чум-Лабитнанги, Пукса-Наволок, Тигей-Ачинськ, а також при перевезенні вантажів призначенням на залізниці Азербайджану, Грузії, Вірменії, України (на Львівську залізницю).